GAL Valea Prutului lanseaza un nou apel de proiecte pentru Masurile 312 si 421

Postat de | 13 martie 2014 | Stiri

Asociatia Grupul de Actiune Locala Valea Prutului, autorizat de Autoritatea de Management a PNDR pentru implementarea Strategiei de Dezvoltare a teritoriului, aduce la cunostinta potentialor beneficiari din judetul Iasi, comunele: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Trifesti, Tiganasi, Victoria si comunele din judetul Botosani: Romanesti, Santa Mare, deschiderea sesiunii de depunere a proiectelor pentru masurile 41.312 si 421.

Perioada de depunere a proiectelor: 4 martie  2014 – 3 aprilie  2014.

Locul de depunere a proiectelor: Proiectele se depun la sediul GAL Valea Prutului, com. Popricani, de luni-vineri, in intervalul orar 10.00 – 15.00.

GAL2

Valoarea minima nerambursabila a unui proiect: 5 000 euro.

Pentru Masura 41.312 – Sprijin pentru crearea si dezvoltarea de microintreprinderi, finantarea nerambursabila (FEADR si contributia nationala) variaza intre 70% si  85%.

Atentie! In cazul in care proiectele prevad achizitie de utilaje agricole, intensitatea ajutorului public va fi cea aplicabila pentru investitiile realizate prin Masura 121, intensitatea aplicabila fiind majorata conform prevaderilor fisei tehnice a Masurii 121 pentru fiecare tip de beneficiar.

Contributie proprie (privata)/proiect: 30%, 15 %. (pentru achizitie de utilaje agricole – 50%, 40%, conform fisei tehnice a masurii 121).

Solicitanti eligibili: Persoane fizice – neinregistrate ca agenti economici, MICRO-INTREPRINDERI, atat cele existente cat si cele nou infiintate care isi desfasoara activitatea in spatiul rural din teritoriul GAL Valea Prutului: comunele din jud. Iasi: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Tiganasi, Trifesti, Victoria si comunele din jud. Botosani: Romanesti, Santa Mare.

Pentru Masura 421 Implementarea proiectelor de cooperare, solicitantii eligibili sunt:

  1. Grupuri de Actiune Locala care au incheiat contract de finantare cu APDRP in cadrul sub-masurii 431.2
  2. Alte persoane juridice organizate in conformitate cu abordarea LEADER care isi desfasoara activitatea pe teritoriul unui GAL  care au incheiat contract de finantare cu APDRP in cadrul sub-masurii 431.2

Bugetul disponibil alocat acestui apel de selectie este 20.000 euro.

Valoare maxima nerambursabila finantata/proiect este 20.000 de euro.

Contributie proprie (cofinantare)/proiect este de 0%.

Locul si intervalul orar in care se pot depune proiectele: sediul GAL Valea Prutului din comuna Popricani, 4 martie 2014 – 3 aprilie 2013, in zilele lucratoare de luni pana vineri, in intervalul orar 10:00 – 15:00.

Solicitantii trebuie sa indeplineasca criteriile de conformitate si eligibilitate din ultima versiune a ghidului  solicitantului aferent fiecarei masuri (312 si 421), emise de APDRP disponibil pe site-ul http://www.apdrp.ro, ghidul masurii 41 si criteriile de selectie locale stabilite de GAL Valea Prutului disponibile in format electronic pe site-ul www.galvaleaprutului.ro. Informatiile detaliate aferente masurilor lansate sunt disponibile in format electronic (suport CD/DVD) sau pe suport tiparit la sediul GAL Valea Prutului din com. Popricani, jud. Iasi. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon/fax 0232.474.992, mobil – 0786.050.423, e-mail: galvaleaprutului2011@yahoo.com .

Modul de anuntare a rezultatelor: Rapoartele de selectie vor fi publicate pe site-ul GAL Valea Prutului, afisate la sediu, iar solicitantii vor fi notificati scris asupra selectiei proiectului.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *