Informare privind rezultatele procesului de selectie si stadiul de implementare a proiectelor finantate prin AXA LEADER la nivelul GAL Valea Prutului

Postat de | 14 iulie 2014 | Stiri

Pentru informare privind rezultatele procesului de selecție și stadiul de implementare a proiectelor finanțate prin AXA LEADER la nivelul GAL Valea Prutului Asociația GAL Valea Prutului, autorizată de AM PNDR să implementeze strategia de dezvoltare locală finanțată prin axa LEADER din PNDR, a organizat in data de 10 iulie 2014, la Ferma Soloneț din comuna Bivolari, Conferința de presă cu tema „Informare privind rezultatele procesului de selecție și stadiul de implementare a proiectelor finanțate prin AXA LEADER la nivelul GAL Valea Prutului”.

Grupului de Actiune Locala Valea Prutului este un parteneriat public-privat (11 APL-uri, 13 ONG-uri, 33 membrii privati) din comunele iesene: Andrieseni, Bivolari, Popricani, Probota, Roscani, Tiganasi, Trifesti, Victoria si comunele botosanene: Romanesti, Santa Mare, Stefanesti.

In 2011 GAL Valea Prutului a obtinut autorizatia de functionare de la Ministerul Agriculturii si Dezvoltarii Rurale si aprobarea pentru implementarea strategiei de dezvoltare locala evaluata la 2.806.000 euro.

GAL Valea Prutului a inceput sa functioneze incepand cu ianuarie 2012. S-au organizat apeluri de selectie in urma carora, GAL Valea Prutului a selectat proiecte de dezvoltare a teritoriul in cu o valoare totala de 3.339.229 euro din care valoare nerambursabila, finantata prin intermediul axei LEADER (FEADR), de 2.324.998 euro.

Valoarea nerambursabila proiectelor contractate: 2.191.618 euro (40 proiecte)
Valoarea nerambursabila proiectelor in evaluare la APDRP: 5.000 euro (1 proiect)
Valoarea nerambursabila a proiectelor notificate spre contractare: 93.380 euro (2 proiecte)
Valoarea nerambursabila proiectelor in evaluare la GAL: 15.000 euro (1 proiect)
Buget disponibil la GAL (apel deschis): 20.000 euro

Beneficiarii fondurilor nerambursabile accesate prin intermediul GAL Valea Prutului:

 • Tinerii fermieri/agricultori din teritoriul GAL-ului;
 • Tineri care doresc sa-si infiinteze o afacere atat in domeniul agricol cat si non agricol;
 • Societatile comerciale din teritoriul GAL-ului
 • Autoritatile publice locale din teritoriul GAL-ului

Investitiile din cadrul proiectelor finantate de GAL Valea Prutului vizeaza urmatoarele obiective:

 • Sprijinirea tinerilor agricultori pentru infiintare de ferme agricole;
 • Modernizarea fermelor existente;
 • Stimularea initiativelor antreprenorilor in activitati non-agricole;
 • Construirea, modernizarea, extinderea si dotarea structurilor de primire turistica
 • Promovarea agroturismului;
 • Imbunatatirea infrastructurii fizice de baza in teritoriul GAL-ului.

Rezultate obtinute:

 • 17 tineri fermieri sprijiniti care si-au infiintat PFA-uri, II, prin intermediul masurii 41.112;
 • 6 ferme din teritoriu modernizate modernizate prin intentermediul masurii 41.121;
 • 6 strat-up-uri infiintate si sprijinite sa-si dezvolte planul de afaceri in domeniul non agricol prin intemrediul masurii 41.312;
 • 4 structuri de primire turistica infiintate in teritoriu prin intermediul masurii 41.313;
 • 11 proiecte de infrastructura si dotari servicii accesate de comunele membre in GAL Valea Prutului;
 • 31 de noi locuri de munca create (prin proiectele finantate);

Lista beneficiarilor GAL Valea Prutului care au contracte semnate:

Măsura Nr. crt. Denumire beneficiar Valoarea nerambursabilă Valoare contribuție privată Domeniul activitate Obiective investitie
 41.112  1  Anghel Gh. Constantin Intreprindere Individuală (com. Bivolari, jud. Iași)  40.000 euro  0%  legumicultură Achizitii teren, stupi, echipamente pentru apicultura, etc.
2 Bejan Mihaela Camelia Intreprindere Individuală (Com. Popricani, Jud. Iași)  40.000 euro  0% apicultură
3 Botez Daniel Intreprindere Individuală (Com. Popricani, Jud. Iași)  16.000 euro  0% apicultură
4 Chiriac E.Alexandru Persoană Fizică Autorizată (Com. Trifești, Jud. Iași)  36.000 euro  0% apicultură
5 Dinu Maria-Magdalena Persoană Fizică Autorizată (Com. Popricani, Jud. Iași)  20.000 euro  0% prepelițe
6 Gînju Simona Întreprindere Individuală (Com. Andrieșeni, Jud. Iași)  40.000 euro  0% legumicultură
7 Pogor Mihai Petronel Persoană Fizică Autorizată (Com. Trifești, Jud. Iași)  20.000 euro  0% apicultură
8 Roibu M. Gabirel Persoană Fizică Autorizată (Com. Țigănași, Jud. Iași)  20.000 euro  0% crescătorie păsări
9 Vulpe Mihaela Gabriela Intreprindere Individuală (Com. Popricani, Jud. Iași)  40.000 euro  0 % apicultură
10 Zaharia Emilian Ionuț Persoană Fizică Autorizată (Com. Probota, Jud. Iași)  24.000 euro  0 % apicultură
11 Ițcu Petrișor Întreprindere Individuală (comuna Românești, jud. Botoșani)  40.000 euro  0 %  apicultură
12 Marineac Ionuț Constantin Întreprindere Individuală (comuna Românești, jud. Botoșani)  40.000 euro  0 % apicultură
13 Rotaru Ștefan Întreprindere Individuală (comuna Românești, jud. Botoșani)  40.000 euro  0 %  apicultură
14 Rotaru Cornelius Ionuț Întreprindere Individuală (comuna Românești, jud. Botoșani)  40.000 euro  0 % apicultură
15 Rusu Raluca Elena I.I. (loc. Ștefănești, jud. Botoșani)  40.000 euro  0 % legumicultură
 41.121  16 SC Agromixt Spineni SRL (com. Andrieșeni, jud. Iași)  39.960 euro  26 640 euro fermă vegetală Achzitii utilaje și echipamente agricole
 17 Dadu C. Grigorita Intreprindere Individuală (com. Probota, jud. Iași)  40.000 euro  66 090 euro fermă vegetală
 18 Popescu Remus-Constantin I.I (com. Andrieșeni, jud. Iași)  33.320 euro  33 320 euro fermă vegetală
 19 Turcanu Daria (com. Andrieșeni, jud. Iași)  39.360 euro  26 420 euro fermă vegetală
 20 Lohan Ilie Liviu (com. Andrieșeni, jud. Iași)  27.429 euro  18 286 euro fermă vegetală
 21 S.C. Flavisem Corporation S.R.L. (com. Roșcani, Trifești,Bivolari, jud. Iași)  199.999 euro  199.999 euro fermă vegetală
 41.312  22 Tatarau Iulian II  49 980 euro  21 420 euro servicii nonagricole
23 Tulei Tudor PFA  48 930 euro  37 746 euro servicii nonagricole
24 Tudose Daniel I.I.  49 000 euro  37 800 euro servicii nonagricole
25 SC Brichete Biomasă SRL  64 109 euro  29 522 euro servicii nonagricole
26 SC Roibu Store SRL-D  24 845 euro  4 472 euro servicii nonagricole
27 SC Razvan Maf SRL  43 136 euro  37 800 euro servicii nonagricole
41.313 28 SC Holimecano Service SRL  199 630 euro  199 631 euro construire pensiune
29 PFA Jalba Silviu-Corneliu  92 754 euro  16 368 euro construire agropensiune
30 SC Mitvas Tour SRL  199 707 euro  199 707 euro construire pensiune
31 SC Ecosens Tour SRL  192 449 euro  192 449 euro construire pensiune
41.322 32 Comuna Victoria  29 500 euro  0% achiziție utilaj dezpăpezire
33 Comuna Trifesti  34 191 euro  0% achiziție utilaj dezpăpezire
 34 Comuna Andrieseni  34 279 euro  0% achiziție utilaj dezpăpezire
 35 Comuna Tiganasi  33 333 euro  0% extindere rețea canalizare
 36 Comuna Tiganasi  50 000 euro  0% infiintare spatiu de joaca
37 Comuna Victoria  49 878 euro  0% modernizare drum
38 Comuna Bivolari  49 637 euro  0% achiziție utilaj dezpăpezire
 39 Comuna Victoria  19 182 euro  0% achiziție utilaj salubritate
 40 Comuna Probota  46 690 euro  0% modernizare drum
Total valoare nerambursabila contractată 2 191 618 eur
Valoarea totală a investițiilor private(cofinantare) 1 147 611 euro
Valoarea totală a investițiilor contractate până în prezent 3 339 229 euro

 

In afara de proiectele sus menționate, există încă 5 proiecte în curs de contractare printre care și proiectele de cooperare ale GAL-ului, valoarea totală însumată a acestora fiind de 133 380 euro.

Despre teritoriul din Grupul de Actiune Locala Valea Prutului

Aflat la graniţa cu Republica Moldova, teritoriul Grupului de Acţiune Locală (GAL) Valea Prutului se desfăşoară paralel cu râul Prut, parcurgând de la sud-est la nord judeţul Iaşi, ocupând partea de sud est a judeţului Botoşani. Din punct de vedere administrativ, teritoriul are în componenţă 11 unităţi teritorial administrative, 10 comune şi 1 oraş, însumând în total 58 de localităţi. Cele mai importante localităţi sunt reşedinţele unităţilor administrativ – teritoriale, respectiv: Andrieşeni, Bivolari, Popricani, Probota, Roşcani, Trifeşti, Ţigănaşi, Victoria, Româneşti, Santa Mare şi Ştefăneşti.

Pe teritoriul Grupului de Acţiune Locală Valea Prutului există un număr de 5 Arii speciale de conservare, 4 în judeţul Iaşi şi 1 în judeţul Botoşani. Ariile speciale de conservare, ca parte integrantă a reţelei ecologice europene Natura 2000, sunt următoarele:

 • Pădurea Roşcani – judeţul Iaşi
 • Râul Prut – judeţul Iaşi
 • Pădurea şi pajiştile de la Mârzeşti – judeţul Iaşi
 • Sărăturile Jijia Inferioară—Prut – judeţul Iaşi
 • Stânca-Ştefăneşti – judeţul Botoşani

Reţeaua Natura 2000 include cele mai importante arii protejate pentru protecţia animalelor, plantelor şi habitatelor vulnerabile din Europa. Scopul său este de a conserva pe termen lung aceste habitate şi specii, iar dacă este necesar, de a le restaura pentru a atinge un stadiu de conservare favorabil.

Pe lânga cele 5 arii speciale de conservare, pe teritoriul GAL mai exista 2 Arii de protecţie specială avifaunistică:

 • Eleşteiele Jijiei şi Miletinului – judeţul Iaşi
 • Lacul Stânca-Costeşti – judeţul Botoşani

Premisa de la care s-a plecat pentru a iniţia proiectul de elaborare a Planului de dezvoltare locală Grup de Acţiune Locală Valea Prutului, a fost necesitatea de a dispune de un document strategic care să răspundă obiectivului central de îmbunătăţire a calităţii vieţii populaţiei din teritoriul GAL. Teritoriul GAL este bazat pe principiul continuităţii şi omogenităţii. Nici o localitate din acesta nu este inclusă pe teritoriul unui alt GAL sau potenţial GAL.

La 1 iulie 2010, populatia din teritoriul afferent Grupului de Actiune Local Valea Prutului era de 45868 locuitori, din care 35133 locuitori in judetul Iasi si 10735 in judetul Botosani. Mediul rural din judetul Iasi cuprindea la 1 iulie 2010 un numar de 438224 locuitori cea ce face ca populatia GAL Valea Prutului apartinand judetului Iasi sa fie de 8,04%. Astfel, populatia GAL Valea Prutului reprezinta 4,23% din populatia totala a judetului Iasi si 8,04% din populatia rurala a judetului. Mediul rural din judetul Botosani cuprindea la 1 iulie 2010 un numar de 260250 locuitori dintre acestia 4,12% sunt localizati in teritoriul Grupului de Actiune Locala Valea Prutului.

Va multumim ca sunteti alaturi de noi si de eforturile noastre pentru dezvoltarea rurala!

Echipa GAL Valea Prutului:
ing. Vasile Lungu – presedinte (fermier)
ing. Catalin Jalba – manager general
Adrian Strujan – director adjunct, expert accesare fonduri UE
Maria Hudema – director proiect, responsabil implementare Strategie de Dezvoltare Locala

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *